Schoolgeld

 Schoolgeld

De Vrije Ruimte is goedgekeurd door de inspectie van het onderwijs. Het is een particuliere school en wordt (nog) niet gesubsidieerd door de overheid. Daarom zijn we financieel afhankelijk van ouders, donateurs en sponsors.

We hanteren een inkomensafhankelijk model voor het schoolgeld. Dit model heeft vijf  inkomenscategorieën. De minimumbijdrage is 355 euro per leerling per maand. Voor de tweede en volgende leerling uit een gezin geldt een korting. Deze bedragen zullen elk schooljaar worden gecorrigeerd voor inflatie.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn dit de bedragen van het schoolgeld per maand. Het schooljaar loopt van 01-08-2021 tot en met 31-07-2022.

Dit is inclusief begeleiding, materiaal, biologische catering en vooraf geplande uitstapjes, maar exclusief de kosten voor het aanvragen van een staatsexamen.

 Ouderparticipatie

De Vrije Ruimte kan niet bestaan zonder ouderparticipatie. Ouders zitten via de ouderkring ook in het management van de school (de schoolkring). Dit is bijzonder want daardoor ben je nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de school waar je zoon of dochter zoveel tijd doorbrengt. Ouders helpen ook bijvoorbeeld in de tuin, geven les in computer-programmeren of verzorgen een (warme) lunch. Dit geeft de mogelijkheid om overdag eens mee te kijken hoe je kind zich beweegt tussen de andere leerlingen.

Ieder gezin tekent bij aanname op DVR voor:

  • ongeveer zes keer per jaar schoonmaakdienst op vrijdagmiddag (kan ook afgekocht worden)
  • ouderparticipatie 50 uur per jaar, bijvoorbeeld
    • een dagdeel de receptie bemensen
    • op woensdagochtend het souterrain bemensen en zorgen voor de catering
    • lesgeven in jouw eigen vakgebied (dit kan van yoga tot programmeren, en van Russisch tot natuurkunde zijn)
    • klussen doen op De Vrije Ruimte

Democratisch onderwijs: De Vrije Ruimte is van ons allemaal!