Ouderbijdrage

De Vrije Ruimte is goedgekeurd door de inspectie van het onderwijs. Het is een particuliere school en wordt (nog) niet gesubsidieerd door de overheid. Daarom zijn we financieel afhankelijk van ouders, donateurs en sponsors. Ouders zorgen daarmee voor één derde van wat nodig is om één leerling gedurende een schooljaar te kunnen begeleiden. Alle begeleiders werken tegen een kleine onkostenvergoeding en zorgen daarmee voor de resterende twee derde van wat nodig is.

Per augustus 2018 leveren ouders daarom een verplichte bijdrage per maand van

 • €350 voor het eerste kind
 • €300 voor het tweede kind
 • €175 voor het derde en volgende kind

Dit is inclusief begeleiding, materiaal, biologische catering en vooraf geplande uitstapjes, maar exclusief de kosten voor het aanvragen van een staatsexamen.

 Ouderparticipatie

De Vrije Ruimte kan niet bestaan zonder ouderparticipatie. Ouders zitten via de ouderkring ook in het management van de school (de schoolkring). Dit is bijzonder want daardoor ben je nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de school waar je zoon of dochter zoveel tijd doorbrengt. Ouders helpen ook bijvoorbeeld in de tuin, geven les in computer-programmeren of verzorgen een (warme) lunch. Dit geeft de mogelijkheid om overdag eens mee te kijken hoe je kind zich beweegt tussen de andere leerlingen.

Ieder gezin tekent bij aanname op DVR voor:

 • ongeveer zes keer per jaar schoonmaakdienst op vrijdagmiddag
 • ouderparticipatie 50 uur per jaar, bijvoorbeeld
  • een dagdeel de receptie bemensen
  • een dagdeel het souterrain bemensen en zorgen voor de catering
  • lesgeven in jouw eigen vakgebied (dit kan van yoga tot programmeren, en van Russisch tot natuurkunde zijn)
  • klussen doen op De Vrije Ruimte

Democratisch onderwijs: De Vrije Ruimte is van ons allemaal!