Uitgangspunten

 

‘De Vrije Ruimte’ maakt gebruik van vijf kerninnovaties die ook gelden voor Iederwijs-scholen:

  1. Kinderen kiezen wat, hoe, met wie en op welk moment ze iets willen leren, vanuit hun eigen interesse. Ieder volgt zijn eigen ontwikkelingsweg. Leren vindt plaats in formele en informele situaties, in grote groepen, kleine groepen of individueel.

  2. De school bestaat uit een groep van verschillende leeftijden (4 tot 18 jaar). De dynamiek tussen leerlingen van verschillende leeftijden die met en van elkaar leren, van menselijke relaties tot wiskunde, is de kracht van deze innovatie. Het aanbod van kennis, inzichten en idee├źn komt vanuit de hele groep en biedt een zeer rijke omgeving vol mogelijkheden.

  3. Er zijn ruimtes voor verschillende activiteiten. Een woonkamer, atelier, een tuin, een keuken, een computerhoek, een leeshoek, een stilteruimte, een sport- en spelruimte en andere ruimtes die kunnen ontstaan. De inrichting van de school zal kunnen veranderen, aangepast aan de behoefte van de kinderen, zodat de omgeving uitnodigend blijft.

  4. De activiteiten ontstaan vanuit het initiatief van zowel kinderen als begeleiders. Iedereen doet die dingen die hem/haar inspireren en werkt vanuit zijn/haar eigen enthousiasme. Zo inspireer je elkaar.

  5. De school wordt bestuurd door begeleiders, kinderen en ouders samen. Kinderen en volwassenen delen de zorg voor elkaar en hun omgeving en voor de kwaliteit van het leven met elkaar. Zo nodig worden er regels met elkaar gemaakt, bijgesteld en geschrapt. Bij de besluitvorming telt iedere stem: sociocratie.