Basisvoorwaarden

Uitgangspunten ‘De Vrije Ruimte’

Onze school gaat uit van de volgende basisvoorwaarden: veiligheid, diversiteit, verwondering, zelfvertrouwen, passie en vrijheid.

Veiligheid

Veilig voelen als basis om te durven zijn wie je bent.
Kinderen voelen zich veilig als hun behoeften gezien, gehoord en begrepen worden. Als hun spel serieus genomen wordt en als ze zelf kunnen ontdekken, als ze de tijd hebben voor zichzelf en hun eigen ontwikkeling. In een ondersteunende omgeving, zonder te hoeven voldoen aan opgelegde verwachtingen ontstaat dan vanzelf het proces van ontwikkeling en leren.

Diversiteit

Iedereen is verschillend. Iedereen heeft andere interesses, capaciteiten, ideeën, culturele achtergrond, een andere leeftijd. Door de grote verscheidenheid aan personen wordt een rijke omgeving gecreëerd. Ieder individu brengt de nodige activiteiten, kwaliteiten en kennis in om met elkaar een lerende gemeenschap te vormen. Door het zoeken naar elkaars grenzen, elkaars verschillen en manieren om daarmee om te gaan, leren kinderen respect te hebben voor zichzelf, de ander, en voor de omgeving waarin wij ons bevinden.

Verwondering

Ontwikkeling begint bij vragen stellen. Soms ga je bewust en actief op zoek naar een antwoord en soms gebeurt dat onbewust, spelenderwijs. Kinderen, en ook begeleiders, krijgen daarom de ruimte voor verwondering, voor actief onderzoeken, voor voortdurend experimenteren zodat ze hun eigen vragen kunnen volgen. Zo ontwikkelen ze een natuurlijk ‘zelfbewust zijn’ om van daaruit hun volgende stappen te nemen. De vragen naar elkaars achtergronden en ideeën en de uitwisseling van ervaringen en inzichten zijn een belangrijke bron van informatie en bieden de mogelijkheid tot reflectie om daarna met weer nieuwe vragen verder te gaan…

Zelfvertrouwen

Kinderen vertrouwen van nature op hun eigen vermogen. Dit vertrouwen wordt versterkt en vergroot als zij de mogelijkheid hebben hun eigen omgeving en hun eigen ontwikkelingsweg vorm te geven, als ze gehoord en gezien worden.
Als je vertrouwt op je eigen vermogen, kan je ook vertrouwen hebben in het vermogen van een ander. Daarom is het van essentieel belang dat ook ouders en begeleiders vertrouwen op hun eigen vermogen en dat van de kinderen.

Passie

Als je kunt experimenteren met wat je hart je ingeeft, kun je leren wat je belangrijk vindt. Ieder verlangen dat ontstaat, wordt dan als uitdaging ervaren en kan vormgegeven worden binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school (budget, wettelijke regels, afspraken). Doordat je verlangens uitkomen, komen er weer nieuwe wensen, die steeds dichter bij je passie liggen. Op die manier groei je in waar je goed in bent of waar je plezier in hebt.

Vrijheid

Door de vrijheid om zichzelf te zijn, krijgen kinderen het inzicht dat wat ze doen gevolgen heeft voor de omgeving waarin zij zich bevinden. Daardoor voelen zij zich verbonden met zichzelf, met anderen en met gemaakte afspraken.
Je bent vrij in je handelen, totdat je op de grens van een ander komt. Deze confrontaties maken je bewust van wat je doet. Omdat je je verbonden voelt met de ander, kan je vrij zijn, durf je jezelf te zijn.