Netwerk

De Vrije Ruimte is aangesloten bij de Linkedin groep Zwermologie in het onderwijs.

Voor een overzicht van alle scholen wereldwijd klik op de volgende link:democratische scholen wereldwijd.

Democratische scholen

Op een democratische school ontwikkelen kinderen zich tot mensen die in de moderne democratische maatschappij van de 21-ste eeuw kunnen functioneren. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, mensen die durven te dromen en gewend zijn om dromen te realiseren, mensen die ontdekken waar hun talenten liggen en deze willen gaan benutten.

Wereldwijd zijn er 1800 democratische scholen. Maar wat maakt een school nu een Democratisch School?

Er is geen algemene definitie van een democratische school, er zijn ook geen speciale vereisten. Echter, de volgende karateristieken gelden wereldwijd:

  • Gelijke stem in de besluitvorming voor studenten en staf;
  • Zelfgeïnitieerd leren, waarbij de student zijn eigen dagelijkse aktiviteiten kiest;
  • Gelijkwaardigheid tussen studenten en staf;
  • Maatschappij en school liggen in het verlengde van elkaar;
  • Voor mensen die competent, autonoom en verbonden zijn.

Voor een overzicht van alle scholen wereldwijd klik op de volgende link: democratische scholen wereldwijd.

De Vrije Ruimte is aangesloten bij het Platform voor Democratische scholen.