Leren Excelleren

Het innovatieplatform heeft onlangs het rapport Leren excelleren opgesteld, een citaat:

‘De maximale ontwikkeling van alle talenten waarover de Nederlandse bevolking beschikt is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van ons land. Het Nederlandse onderwijs is traditioneel vooral gericht op het verkleinen van verschillen tussen mensen. (…) Dit heeft geleid tot onderwijs waarin veel talenten van leerlingen en studenten onvoldoende worden ontwikkeld, waarin leerlingen, studenten en ouders onvoldoende mogelijkheden hebben om het onderwijs te kiezen dat bij hen past (…). Het rapport Leren excelleren vraagt aandacht voor de urgentie van brede talentontwikkeling en pleit voor meer ruimte voor differentiatie en maatwerk in het onderwijs dan tot nu toe.’