Bestuur

Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen is opgericht om De Vrije Ruimte te laten bestaan.

Doel van de stichting, zoals omschreven in de statuten:
‘Het aanbieden van een leeromgeving ingericht volgens het principe van ‘natuurlijk leren’ in het algemeen bijzonder onderwijs, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’

Taak van het bestuur

Eindverantwoording, financiën, beleidsontwikkeling, aanname en ontslag begeleiders en kinderen, vertegenwoordiging naar buiten (overheid, pers, organisaties voor Natuurlijk Leren).
Het bestuur zorgt ervoor dat er aan de voorwaarden wordt voldaan zodat de kinderen, begeleiders en ouders hun eigen school kunnen creëren. Omdat kinderen wettelijk geen recht hebben om over bepaalde dingen te beslissen, zoals het aannemen van nieuw personeel, neemt het bestuur de verantwoordelijkheid voor de besluiten die kinderen nemen in de Schoolkring.

Contact

Neem contact op met het bestuur via het contactformulier.

Bestuursleden

Voorzitter: Hans Herlaar

“Het is discriminatie
dat ongelijke kinderen
gelijk behandeld worden.”
-Ina Barreveld-

In onze kenniseconomie is het nodig dat mensen blijven leren, hun leven lang. Er wordt van hen verwacht dat zij zelf het initiatief nemen om nieuwe dingen te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat lukt beter wanneer je van jongs af aan gewend bent om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leerproces. Veel kinderen verschillen zodanig van elkaar – bijvoorbeeld in leerstijl, achtergrond, en begaafdheid – dat het steeds moeilijker wordt om ze klassikaal te blijven bedienen. Om ze hetzelfde onderwerp aan te bieden op hetzelfde moment op dezelfde manier blijkt in veel gevallen niet meer naar tevredenheid te werken. Wij bieden een alternatief voor de klassikale benadering door uit te gaan van de natuurlijke wens van kinderen tot ontwikkeling. Wat verstaan wij onder Natuurlijk Leren? Kort gezegd zien wij Natuurlijk Leren als leren in en van de context, oftewel het dagelijks leven. Bij een dergelijke manier van leren doen kinderen vaardigheden en kennis op in de praktijk vanuit een eigen verwondering of nieuwsgierigheid. De school fungeert als een rijke en veilige leeromgeving. Waar komt de naam ‘De Vrije Ruimte’ vandaan? In het klassieke Grieks betekent σχολη (‘scholè’) ‘vrije ruimte’. Een school is oorspronkelijk een vrije ruimte, een veilige omgeving om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit. Deze klassieke invulling van het begrip school spreekt ons aan.

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt mailen naar: info@devrijeruimte.org of bellen met: 070 2154 800

Een goed schooljaar toegewenst!

hans

Hans Herlaar
Voorzitter Bestuur Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen

Penningmeester: Richard Rensman