Begeleiding

 

De Vrije Ruimte begeleidt leerlingen in het actief deelnemen aan de maatschappij waarin we leven en waarvan zij uiteindelijk zelfstandig deel gaan uitmaken.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Wij begeleiden leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. De docenten gaan op zoek naar de middelen die leerlingen helpen bij hun zoektocht naar de beantwoording van hun vragen. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders.

Leerlingen kunnen zowel basis- als voortgezet onderwijs volgen op De Vrije Ruimte. Docenten zullen hen wijzen op wat nodig is om een vervolgopleiding te doen. Het is belangrijk dat leerlingen kennis hebben van deze zaken, zodat ze ook daadwerkelijk een keuze kunnen maken.

Wanneer een leerling 10, 11, 12, of soms 13 jaar is, begeleiden wij het keuzeproces van de gang naar het voortgezet onderwijs. Blijft de leerling op De Vrije Ruimte of kiest hij ervoor om over te stappen naar een reguliere middelbare school? Beide zijn mogelijk.

Wanneer een leerling 14, 15, 16 jaar is, begeleiden wij het keuzeproces van de overstap naar een vervolgopleiding. Heeft de leerling daar een diploma voor nodig, dan begeleiden wij de voorbereiding op staatsexamens.

Docenten

Docenten op De Vrije Ruimte bezitten kwaliteiten op het gebied van coaching. Zij hebben hart en oog voor de leerlingen, zijn flexibel en creatief, hebben een brede belangstelling, zijn enthousiast en durven los te laten.

De docenten staan met een foto in de schoolgids.

Kunsttherapie van Tara Knoester

Op een zonnige middag spontaan naar buiten, onder de bloesemboom voor de school, schilderen met de kinderen. Dat is waar ik het meeste van geniet op De Vrije Ruimte.
Mijn naam is Tara Knoester en ik geef sinds 4 jaar kunstzinnige therapie op De Vrije Ruimte. De openheid van de kinderen en hun betrokkenheid in hun leeromgeving zijn een bron van inspiratie voor mij. Wat is er mooier dan kinderen te zien ontwikkelen in een veilige en vertrouwde plek die hun stimuleert hun eigen kwaliteiten en waarden te versterken en kenbaar te maken.

De Vrije Ruimte biedt een omgeving waar je jezelf mag ontwikkelen op je eigen manier en in je eigen tempo. Dit geldt zowel voor de leerlingen als voor de docenten. Hier sta ik volledig achter omdat dit gelijk is aan de doelstelling van kunstzinnige therapie. Door het uitoefenen van mijn vak wil ik kinderen leren hun eigen waarden en kwaliteiten te versterken.

Iedereen heeft een creatief vermogen in zich en kan dit inzetten voor meer balans en vitaliteit. Kunstzinnige therapie is een behandelmethode die dit creatieve vermogen versterkt. Door beeldend te werken wordt er uiting gegeven aan wat er innerlijk leeft.

Bij kunstzinnige therapie ligt de nadruk op het proces en niet het resultaat. Dit proces is gericht op het verkrijgen van persoonlijk inzicht en ontwikkeling. Je leert beter afstemmen op dat wat je kunt. Zo ontdek of herontdek je nieuwe mogelijkheden van jezelf.

Kinderen beschikken vaak nog niet over de vaardigheden om over hun angsten en gevoelens te praten. Kunstzinnige therapie biedt adequate en professionele hulp bij levensthema’s en/of vraagstukken.
Te denken valt aan:

  • tot jezelf komen
  • acceptatie
  • loslaten
  • ontspanning
  • omgaan met emoties
  • zelfvertrouwen vergroten

Wil je meer weten van Kunstzinnige therapie en wat het voor uw kind kan betekenen dan kunt u mij bereiken via tara@devrijeruimte.org. Voor meer informatie kijk op www.avalonat.nl of spreek mij aan in de wandelgangen van De Vrije Ruimte.