DVR Nieuwsbrief september 2020

| Kamp | Welkom en tot ziens | Viola stelt zich voor| PO-nieuws (basisschool) | World Clean-up Day |Fietsexamen | Beach-sporten | Kinderboekenweek | VO-nieuws | Excursie waterbeheer | Franse les | Zelf je bord afwassen? | Kunst & Cultuur | Tekenlessen | Verjaardagen september en oktober | Uit de schoolkring | Vanuit de bestuurskring | Levende waard: Respect | Agenda |

Link naar de september nieuwsbrief
Link naar het nieuwsarchief
Aanmelden nieuwsbrief

Summer school 2020

Schrijf je in voor taal, rekenen of allebei. Of kies voor nog meer maatwerk en regel een privéles van anderhalf uur.

Maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli

09.30 – 11.00 uur: taal

11.00 – 12.30 uur: rekenen

13.30 – 15.00 uur: privéles

Maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli.

09.30 – 11.00 uur: taal

11.00 – 12.30 uur: rekenen

13.30 – 15.00 uur: privéles

Er zitten maximaal 6 leerlingen in iedere groep waardoor veel individuele aandacht mogelijk is. De begeleiders werken al jaren op De Vrije Ruimte, school voor leerlingen 4-18 jaar, hebben een lesbevoegdheid en zijn gewend aan het begeleiden van meerdere leerlingen in dezelfde groep met een verschillend niveau.

Inschrijving: Je schrijft je in voor een week en komt dan iedere dag naar De Vrije Ruimte, Stadhouderslaan 15 in Den Haag. Zo’n week kost: €500, dit is inclusief materiaalgebruik en drinken met een tussendoortje.

Inschrijving taal: 09.30 – 11.00 uur, ma t/m vrij, kosten: €250

Inschrijving rekenen: 11.00 – 12.30 uur, ma t/m vrij, kosten: €250

Inschrijving privéles: 13.30 – 15.00 uur, €75 per privéles

Meer informatie en inschrijving: Mail naar marty@devrijeruimte.org , 070 2154 800 (Marty Smit)

DVR Nieuwsbrief Mei 2020

In deze nieuwsbrief: Welkom en tot ziens | Weer naar school (nog eens…) | Ouderbijdrage volgens het solidariteitsprincipe | PO-nieuws | Doorgeefkunst en de eerste dag | Terug op school | VO-nieuws | Zwaaien naar elkaar | Staatsexamens | Kunst & Cultuur | Uit de schoolkring | Vereniging Democratische Scholen Nederland | Levende waarde | Sociocratie | Huisvesting | Dag Joost, Sander, Matthijs, Pim en Max | Van het bestuur | Dank aan alle ouders, begeleiders, docenten en ondersteuners! | Agenda |

Link naar de mei nieuwsbrief

Link naar het nieuwsarchief

Aanmelden nieuwsbrief