Nog gaat toptalent verloren

Dit is een reactie op het artikel ‘Geen talent over de balk gooien’.

Het Innovatieplatform heeft de creatieve sector tot ‘sleutelgebied’ verklaard van economische ontwikkeling. Alexander Rinnooy Kan en Frans van Vught waarschuwen in de krant van 1 december als leden van het Innovatieplatform ‘geen snipper talent’ verloren te laten gaan. Maar het gebeurt wel. Zo kent Nederland geen opleiding voor zeer getalenteerde kinderen in de klassieke muziek.

In andere landen van Europa en daarbuiten bestaan hoogwaardige opleidingen voor jonge, muzikaal begaafde kinderen. Leren excelleren in de klassieke muziek begint namelijk vroeg. Vanaf de leeftijd van zes jaar hebben deze kinderen professionele begeleiding op topniveau nodig. Gebeurt dat niet of te laat, dan gaat het talent verloren. Dit gebeurt in Nederland te vaak. Het gevolg is dat Nederlandse kinderen het in de toelatingsexamens voor de conservatoria steeds vaker afleggen tegen kinderen uit landen als Zuid-Korea, Japan, Zuid-Amerika en, in toenemende mate, China. Read more

Geen talent over de balk gooien

Met de voortschrijdende globalisering en de toename van het onderwijspeil in opkomende economieën als China en India is een vrij hoog maar homogeen opgeleide beroepsbevolking niet langer voldoende om ons huidige hoge welvaarts- en welzijnspeil vast te houden. We moeten alle Nederlanders aanmoedigen juist hun unieke talenten, hun sterke punten te ontwikkelen en te exploiteren. Dat vergt onderwijs dat die unieke talenten herkent, erkent en ontwikkelt, een onderwijssysteem dat variatie en differentiatie aanmoedigt en koestert. Read more

Zelfsturing centraal in nieuw leren

Hoe leren ‘nieuwe leerders’? Nieuwe leerders zijn mensen die zelf hun ontwikkeling sturen. Zij doen dat door een relevant netwerk op te bouwen en zelf actie te ondernemen. Onderwijs vormt in de leerbiografieën van de nieuwe leerders geen sleutelfactor. Nieuwe leerders maken natuurlijk wel gebruik van instituties als scholen, maar houden in de eerste plaats zelf het heft in handen voor wat betreft hun ontwikkeling.

Deze conclusie trekt Isabelle Diepstraten (Fontys) in haar proefschrift, waarin ze het nieuwe leren vanuit sociologische hoek bekijkt. Ze sprak uitgebreid met 14 twintigers en dertigers en ontdekte hoe de ideale voorbeelden van de ‘nieuwe generatie leerders’ leren in de breedste zin van het woord in alle fasen van hun leven.

Read more

Alle dagen pauze

alledagenpauze

Een analyse en beproeving van het theoretische concept onder radicale onderwijsinnovaties.

Linda Spaanbroek en Loes Nijland (auteurs) geven een wetenschappelijke beschrijving van ‘ideaal onderwijs’ vanuit een organismische visie. Het onderwijsmodel dat hieruit volgt, blijkt overeen te komen met de meer radicale vormen van onderwijsinnovatie in Nederland.
Uit beschreven praktijkonderzoek blijkt bovendien dat deze vorm van onderwijs voor de onderzochte leerlingen een hoger welzijn oplevert.

Wij hebben een ‘korte’ samenvatting gemaakt van deze doctoraalscriptie van Linda Spaanbroek en Loes Nijland.

Het boek is te bestellen op www.alledagenpauze.nl.

Leren Excelleren

Het innovatieplatform heeft onlangs het rapport Leren excelleren opgesteld, een citaat:

‘De maximale ontwikkeling van alle talenten waarover de Nederlandse bevolking beschikt is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van ons land. Het Nederlandse onderwijs is traditioneel vooral gericht op het verkleinen van verschillen tussen mensen. (…) Dit heeft geleid tot onderwijs waarin veel talenten van leerlingen en studenten onvoldoende worden ontwikkeld, waarin leerlingen, studenten en ouders onvoldoende mogelijkheden hebben om het onderwijs te kiezen dat bij hen past (…). Het rapport Leren excelleren vraagt aandacht voor de urgentie van brede talentontwikkeling en pleit voor meer ruimte voor differentiatie en maatwerk in het onderwijs dan tot nu toe.’