Aanmelden leerling

Wanneer je je kind wilt aanmelden voor De Vrije Ruimte, kom je eerst kennismaken met de school op een open middag of informatieavond. Bevalt het? Dan kun je een kijkdag afspreken. Die kost € 25. Is de kijkdag naar wens verlopen, dan komt er een intakegesprek. Als in het intakegesprek blijkt dat de verwachtingen van leerling, ouders en school overeen komen, dan wordt een wenperiode van 10 dagen (maandag t/m woensdag) afgesproken. Deze kost € 200. Is na de wenperiode iedereen tevreden over het verloop, dan wordt de leerling aangenomen op De Vrije Ruimte. Uitgebreidere informatie hierover kun je lezen in de inschrijfvoorwaarden.