Nog gaat toptalent verloren

Dit is een reactie op het artikel ‘Geen talent over de balk gooien’.

Het Innovatieplatform heeft de creatieve sector tot ‘sleutelgebied’ verklaard van economische ontwikkeling. Alexander Rinnooy Kan en Frans van Vught waarschuwen in de krant van 1 december als leden van het Innovatieplatform ‘geen snipper talent’ verloren te laten gaan. Maar het gebeurt wel. Zo kent Nederland geen opleiding voor zeer getalenteerde kinderen in de klassieke muziek.

In andere landen van Europa en daarbuiten bestaan hoogwaardige opleidingen voor jonge, muzikaal begaafde kinderen. Leren excelleren in de klassieke muziek begint namelijk vroeg. Vanaf de leeftijd van zes jaar hebben deze kinderen professionele begeleiding op topniveau nodig. Gebeurt dat niet of te laat, dan gaat het talent verloren. Dit gebeurt in Nederland te vaak. Het gevolg is dat Nederlandse kinderen het in de toelatingsexamens voor de conservatoria steeds vaker afleggen tegen kinderen uit landen als Zuid-Korea, Japan, Zuid-Amerika en, in toenemende mate, China.

Leren excelleren in de klassieke muziek biedt een prachtig model voor talentontwikkeling van jonge mensen in het algemeen. Excellentie in de klassieke muziek speelt zich, net als in de wetenschap, af op het wereldpodium. Daarmee ligt de lat waar hij hoort: niet op polder- maar op wereldniveau. Leren excelleren in de klassieke muziek vereist van zeer jonge kinderen: toptalent, de wil en de moed om te excelleren, het vermogen te gáán voor je talent, sterke persoonlijkheid, ánders durven zijn dan je peer group en persoonlijk ondernemerschap.

Voor de begeleiding is een gestructureerde professionele omgeving van internationaal niveau noodzakelijk. Daartoe hebben ouders en docenten van het Conservatorium van Amsterdam de Sweelinck Academie opgericht. Pogingen tot het verkrijgen van financiering stranden echter op een duivels dilemma.

Bedrijfsleven en charitatieve fondsen vinden de opleiding en begeleiding van kinderen een overheidstaak die niet voor sponsoring in aanmerking komt. De overheid daarentegen ziet geen taak voor zichzelf voor deze kinderen beneden de conservatoriumleeftijd.

Ik daag het Innovatieplatform, het in innovatie en excellentie geïnteresseerde bedrijfsleven en een in de toekomst investerende overheid uit hier samen met ons een oplossing voor te vinden.

 

Publicatiedatum: 7-12-2005
Het Financieele Dagblad Copyright © 2005

Auteur: Coen Kleisen

Dr. Coen Kleisen is vader van Noa, 13 jaar, winnaar Prinses Christina Concours 2005 en studente aan de Sweelinck Academie.