Unesco school

 

De Vrije Ruimte is een Unesco school. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.


Er zijn op dit moment 35 UNESCO-scholen. De scholen zijn verdeeld over alle leeftijdsgroepen, van basisonderwijs tot HBO.
Kijk op www.unescoscholen.nl voor meer informatiedvr_vrijstaand05

Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

De vier UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

 

 

unesco