Sociocratie

 

Sociocratie: elke stem telt

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Die gelijkwaardigheid komt tot uiting in het consentbeginsel: een besluit kan alleen genomen worden wanneer niemand van de aanwezigen een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit. De school wordt bestuurd door docenten, leerlingen en ouders samen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte.

In een sociocratische bestuursvorm is de organisatie opgebouwd uit kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Zo kunnen er naar behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan. Vaste kringen zijn de maandagochtendkringen, de leerlingenkring, de begeleiderskring, de ondersteunerskring, de ouderkring, de schoolkring en de bestuurskring.

Zowel leerlingen, docenten als ouders kunnen hun kennis, ideeën en ervaringen inbrengen om de school levend te houden. De organisatie is opgebouwd uit verschillende kringen. Als de kringen te groot worden om effectief te kunnen vergaderen is de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie, bijvoorbeeld door het oprichten van een hulpkring.

 organisatiestructuur-dvr

Schoolkring

De schoolkring is het hart van de school, het management: hier wordt het beleid gemaakt. In de schoolkring zitten een afgevaardigde en een voorzitter uit de leerlingenkring, de begeleiderskring, de ouderkring, de ondersteunerskring en de directeur. De schoolkring vergadert 1 x per maand.
Voorzitter van de schoolkring: Marty Smit, marty@devrijeruimte.org

Leerlingenkring

In de leerlingenkring zitten een afgevaardigde en een voorzitter uit de – nu vier verschillende – leeftijdsgroepen: onderbouw basisschool (PO OB), bovenbouw basisschool (PO BB), onderbouw middelbare school (VO OB), bovenbouw middelbare school (VO BB). De leerlingenkring vergadert 1 x per week.
Voorzitter van de leerlingenkring: Tycho Mousset, tycho.mousset@gmail.com

Begeleiderskring

In de begeleiderskring zitten alle mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerlingen (verantwoordelijk voor het onderwijs).  De begeleiderskring vergadert 1 x per maand. Voorzitter van de begeleiderskring: Myriam Mousset: myriam@devrijeruimte.org

Subkringen van de begeleiderskring:

 • Mentorenkring
 • Unesco
 • Living Values
 • Sociocratiekring

Ouderkring

De ouderkring bestaat uit alle ouders. De ouderkring vergadert 1 x per maand.
Voorzitter van de ouderkring: Agnes Oosterveen: info@ikleeranders.nl

Ondersteunerskring

De ondersteunerskring is opgebouwd uit afgevaardigden en voorzitters vanuit de kringen:

 • Facilitaire kring
 • Financiënkring
 • Administratiekring
 • Communicatiekring

Voorzitter van de ondersteunerskring: moet nog gekozen worden.

Subkringen van de ondersteunerskring:

Facilitaire kring:

 • Souterrainkring (inkoop, catering, Fair Trade, Grazy Butler, leerwinkel, ..)
 • Klusjeskring (in en rond de school)
 • Tuinkring (tuin, dieren & planten)
 • Veiligheidskring (BHV, veiligheid gebouw, …)
 • Schoonmaakkring (schoonmaakrooster, inkoop schoonmaakspullen, afval)
 • Verhuurkring (contracten, openen/sluiten, ..)
 • Receptiekring (telefoon, deur, pakketjes, sleutelbeheer,..)
 • ICT (Coachi, Wifi, ..)
 • Inkoop- + beheerkring (lesmateriaal VO, Bol.com en Marktplaats)
 • Juridische kring (verzekeringen, wet- en regelgeving bijhouden, ..)
 • Uitjes en kamp (organisatie en rijden)

Financiënkring:

 • Begroting
 • Kasgeld leerlingen
 • Sponsoring, fondsen werven en PR

Administratiekring

Communicatiekring:

 • Interne communicatie (schoolgids, plan, jaarverslag, ..)
 • Externe communicatiekring (internetsite, social media, nieuwsbrief, persberichten, ..)

Veel van deze taken worden door ouders uitgevoerd. Ouders tekenen bij aanname op De Vrije Ruimte voor 50 uur ouderparticipatie. Zonder deze hulp kan de school niet bestaan.

Bestuurskring

De bestuurskring (de rode kring om de schoolkring) bewaakt het concept van De Vrije Ruimte. De bestuurskring vergadert 1x per maand. Voorzitter van de bestuurskring: Hans Herlaar: hans.herlaar@dezwermgroep.nl