Begeleiding

 

De Vrije Ruimte begeleidt leerlingen in het actief deelnemen aan de maatschappij waarin we leven en waarvan zij uiteindelijk zelfstandig deel gaan uitmaken.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Wij begeleiden leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. De docenten gaan op zoek naar de middelen die leerlingen helpen bij hun zoektocht naar de beantwoording van hun vragen. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders.

Leerlingen kunnen zowel basis- als voortgezet onderwijs volgen op De Vrije Ruimte. Docenten zullen hen wijzen op wat nodig is om een vervolgopleiding te doen. Het is belangrijk dat leerlingen kennis hebben van deze zaken, zodat ze ook daadwerkelijk een keuze kunnen maken.

Wanneer een leerling 10, 11, 12, of soms 13 jaar is, begeleiden wij het keuzeproces van de gang naar het voortgezet onderwijs. Blijft de leerling op De Vrije Ruimte of kiest hij ervoor om over te stappen naar een reguliere middelbare school? Beide zijn mogelijk.

Wanneer een leerling 14, 15, 16 jaar is, begeleiden wij het keuzeproces van de overstap naar een vervolgopleiding. Heeft de leerling daar een diploma voor nodig, dan begeleiden wij de voorbereiding op staatsexamens.

Docenten

Docenten op De Vrije Ruimte bezitten kwaliteiten op het gebied van coaching. Zij hebben hart en oog voor de leerlingen, zijn flexibel en creatief, hebben een brede belangstelling, zijn enthousiast en durven los te laten.

De docenten staan met een foto in de schoolgids.